CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày xuất bản: 15/06/2021

I. DANH SÁCH BỆNH NHÂN (Từ 28/1 đến nay)

STT

Mã BN

Giới

Năm sinh

Địa chỉ

Ngày công bố

Yếu tố dịch tễ

Lịch trình di chuyển

282 BN Nam 1992 Logn Biên 15/6    
281 BN10704 Nữ 2015 Hoàng Mai 14/6 F1BN5410  
280 BN10693 Nam 2008 Đông Anh 14/6 F1BN10253  
279 BN10690 Nữ 1978 Đông Anh 14/6 F1BN10253  
278 BN10672 Nam 1967 Long Biên 14/6    
277 BN10408 Nam 1981 Đông Anh 13/6 F1BN9139  
276 BN10263 Nam 1956 Đông Anh 12/6 F1BN9521-9522  
275 BN9849 Nam 1985 Sóc Sơn 11/6 Liên quan chợ cửa hàng mới  
274 BN9847 Nam 1972 Đông Anh 11/6 F1BN9836  
273 BN9845 Nam 2012 Đông Anh 11/6 F1BN9521-9522  
272 BN9842 Nữ 1953 Hai Bà Trưng 10/6 F1BN5325  
271 BN9836 Nữ 1976 Đông Anh 10/6 Liên quan BN9193  
270 BN9688 Nam 2006 Đông Anh 10/6 F1BN9519  
269 BN9685 Nam 2018 Đông Anh 10/6 F1BN9520  
268 BN9681 Nam 2007 Đông Anh 10/6 F1BN9519  
267 BN9678 Nữ 2015 Đông Anh 9/6 F1BN9521-9522  
266 BN9522 Nam 1982 Đông Anh 9/6    
265 BN9521 Nữ 1986 Đông Anh 9/6    
264 BN9520 Nam 2011 Đông Anh 9/6 F1BN9139  
263 BN9519 Nam 2007 Đông Anh 9/6 F1BN9139  
262 BN9139 Nữ 1982 Đông Anh 8/6 F1BN8853  
261 BN9138 Nam 1950 Thanh Xuân 8/6 F1BN5312  
260 BN8853 Nữ 1976 Đông Anh 7/6    
259 BN8616 Nam 1964 Sóc Sơn 6/6    
258 BN8174 Nam 2007 Đống Đa 4/6    
257 BN8170 Nam 1992 Đống Đa 4/6    
256 BN8113 Nam 1982 Hà Đông 3/6    
255 BN8077 Nam 1975 Hoàng Mai 3/6    
254 BN7932 Nam 1983 Hoàng Mai 3/6    
253 BN7930 Nam 2018 Hai Bà Trưng 3/6    
252 BN7922 Nam  2011 Sóc Sơn 3/6    
251 BN7919 Nam 1987 Sóc Sơn 3/6    
250 BN7904 Nam 2013 Ba Đình 3/6    
249 BN Nam 1959 Hoài Đức 3/6    
248 BN7749 Nam 1971 Phúc Thọ 2/6    
247 BN7748 Nữ 1981 Phúc Thọ 2/6    
246 BN7747 Nữ 2007 Thường Tín 2/6    
245 BN7744 Nam 1965 Sóc Sơn 2/6    
244 BN7741 Nam 1974 Sóc Sơn 2/6    
243 BN7549 Nữ 1991 Hoàng Mai 1/6 F1BN5410  
242 BN7543 Nam 1984 Cầu Giấy 1/6 Liên quan chùm 2A Phạm Sư Mạnh  
241 BN7237 Nam 2020 Hoàng Mai 1/6 F1BN5408  
240 BN7182 Nam 2010 Thường Tín 30/5    
239 BN7181 Nam 2010 Thường Tín 30/5    
238 BN7180 Nữ 1988 Thường Tín 30/5    
237 BN7179 Nam 1987 Phúc Thọ 30/5    
236 BN7178 Nữ 1977 Cầu Giấy 30/5    
235 BN7175 Nữ 1997 Sóc Sơn 30/5    
234 BN7174 Nữ 2005 Thường Tín 30/5    
233 BN7173 Nam 1981 Thanh Oai 30/5    
232 BN7172 Nam 1989 Sóc Sơn 30/5    
231 BN7171 Nam 1991 Đông Anh 30/5    
230 BN7170 Nam 1996 Đông Anh 30/5    
229 BN7169 Nữ 1982 Sóc Sơn 30/5    
228 BN7168 Nam 1989 Long Biên 30/5    
227 BN7167 Nam 2007 Thường Tín 30/5    
226 BN7166 Nam 1945 Phúc Thọ 30/5    
225 BN7165 Nam 1993 Sóc Sơn 30/5    
224 BN7164 Nữ 2006 Thường Tín 30/5    
223 BN7148 Nữ 1972 Thanh Xuân 30/5    
222 BN7146 Nữ 1992 Thanh Xuân 30/5    
221 BN7144 Nam 1993 Thường Tín 30/5    
220 BN7143 Nữ 2000 Thanh Oai 30/5    
219 BN7141 Nam 1976 Mê Linh 30/5    
218 BN7138 Nữ 1987 Mê Linh 30/5    
217 BN7136 Nam 1987 Mê Linh 30/5    
216 BN7134 Nữ 1998 Thanh Oai 30/5    
215 BN7132 Nữ 1973 Mê Linh 30/5    
214 BN7130 Nữ 1989 Sóc Sơn 30/5 F1 được cách ly tập trung  
213 BN6968 Nữ 2018 Hoàng Mai 30/5 F1BN5410  
212 BN6966 Nữ 1971  Hoang Mai 30/5 F1BN5410  
211 BN6969 Nữ 1992 Long Biên 30/5 Liên quan Hải Dương  
210 BN6965 Nữ 2020 Hoàng Mai 30/5 F1BN4566  
209 BN6974 Nữ 1988 Hoàng Mai 30/5 F1BN4566  
208 BN6967 Nữ 1988 Đan Phượng 30/5 F1BN3253  
207 BN6980 Nữ 2007 Thường Tín 30/5 F1BN3139  
206 BN6979 Nữ 1969 Phúc Thọ 30/5 F1BN3181  
205 BN6977 Nữ 1968 Thường Tín 30/5 F1BN3092  
204 BN6983 Nam 1985 Gia Lâm 30/5 F1BN5243  
203 BN6981 Nữ 1991 Sóc Sơn 30/5 Liên quan Bắc Giang  
202 BN6972 Nữ 1986 Thường Tín 30/5 F1BN3105  
201 BN6971 Nam 1986 Thanh Oai 30/5 F1BN3173  
200 BN6973 Nam 1993 Sóc Sơn 30/5 F1BN3140  
199 BN6978 Nam 1988 Sóc Sơn 30/5 F1BN3140  
198 BN6976 Nam 1978 Đống Đa 30/5 F1BN5469  
197 BN6975 Nữ 2009 Đống Đa 30/5 F1BN5469  
196 BN6738 Nữ 2015 Gia Lâm 29/5 F1BN5321 (T&T)  
195 BN6737 Nam 1981 Tây Hồ 29/5 Bắc Ninh  
194 BN6736 Nam 1958 Sóc Sơn 29/5 F1BN3140 (Mão Điền)  
193 BN6734 Nam 1998 Thanh Oai 29/5 F1BN3173 (Mão Điền)  
192 BN6733 Nam 1998 Sóc Sơn 29/5 F1BN3140 (Mão Điền)  
191 BN6732 Nữ 1994 Mê Linh 29/4 Liên quan BVNĐTƯ2  
190 BN Nữ 2009 Long Biên 28/5 F1BN5319  
189 BN Nam 1960 Sóc Sơn 28/5 Liên quan BVNĐTƯ2  
188 BN6360 Nữ 2010 Long Biên 28/5 F1BN5601  
187 BN6278 Nam 1990 Hoàng Mai 27/5 Times City và Công ty T&T  
186 BN6191 Nam 2019 Gia Lâm 27/5 F1BN3456  
185 BN6169 Nam 1969 Long Biên 27/5 F1BN5319  
184 BN6168 Nam 1981 Gia Lâm 27/7 F1BN5327  
183 BN6167 Nam 1998 Thanh Oai 27/5 F1BN3173  
182 BN6166 Nam 1970 Đan Phượng 27/5 F1BN3181  
181 BN6165 Nam 1991 Thanh Oai 27/5 F1BN3152 (Bắc Ninh)  
180 BN5991 Nữ 1971 Cầu Giấy 26/5 F1BN5312  
179 BN5981 Nữ 1978 Long Biên 26/5 Công ty T&T  
178 BN5977 Nữ 1963 Hoàng Mai 26/5 F1BN5408  
177 BN5937 Nam 2007 Hoàng Mai 26/5 F1BN5934  
176 BN5936 Nam 2015 Hoàng Mai 26/8 F1BN5934  
175 BN5935 Nữ 2011 Hoàng Mai 26/5 F1BN5934  
174 BN5934 Nữ 1984 Hoàng Mai 26/5    
173 BN5933 Nam 1979 Long Biên 26/5 F1BN5601  
172 BN5932 Nam 2000 Hai Bà Trưng 26/5 F1BN5410  
171 BN5604 Nam 1995 Thường Tín 25/5 F1BN4388 (Chùm Hưng Yên)  
170 BN5603 Nữ 1954 Thanh Xuân 25/5 F1BN3633 (Chùm Đà Nẵng)  
169 BN5602 Nam 2005 Thanh Xuân 25/5 F1BN3633 (Chùm Đà Nẵng)  
168 BN5601 Nữ 1979 Long Biên 25/5 Liên quan T&T  
167 BN5600 Nam 1989 Hoàng Mai 25/5 Liên quan T&T  
166 BN5599 Nữ 1984 Ba Đình 25/5 Liên quan T&T  
165 BN Nữ 1991 Ba Đình 25/5 F1BN3234 (chùm Đà Nẵng)  
164 BN Nam 1961 Sóc Sơn 25/5 Liên quan chùm K3  
163 BN5561 Nữ 1975 Hà Đông 25/5 F1BN5243  
162 BN5473 Nữ 1997 Hoàng Mai 25/5 F1BN5323  
161 BN5471 Nữ 1989 Thanh Xuân 25/5 F1BN5312  
160 BN5470 Nữ 1951 Thanh Xuân 25/5 F1BN5312  
159 BN5469 Nữ 1981 Đống Đa 25/5 Liên quan đến T&T  
158 BN5468 Nam 1956 Đống Đa 25/5 F1BN5410  
157 BN5467 Nam 1988 Thanh Xuân 25/5 F1BN5410  
156 BN5466 Nữ 1990 Cầu Giấy 25/5 F1BN5310  
155 BN5410 Nam 1990 Hoàng Mai 24/5 F1BN5243  
154 BN5408 Nam 1990 Hoàng Mai 24/5 LQBN5243  
153 BN5407 Nam 1996 Hoàng Mai 24/5 F1BN5316  
152 BN5325 Nam 1985 Hai Bà Trưng 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
151 BN5323 Nữ 1986 Đống Đa 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
150 BN5321 Nữ 1987 Gia Lâm 24/5 F1BN5243 Xem tại đây
149 BN5219 Nữ 1975 Long Biên 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
148 BN5316 Nữ 1994 Hai Bà Trưng 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
147 BN5314 Nữ 1989 Thanh Trì 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
146 BN5313 Nam 1984 Đống Đa 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
145 BN5312 Nam 1983 Thanh Xuân 24/5 F1BN5243 Xem tại đây
144 BN5311 Nữ 1978 Bắc Từ Liêm 24/5 F1BN5243 Xem tại đây
143 BN5310 Nữ 1986 Long Biên 24/5 F1BN5243 Cùng công ty với BN5243
142 BN5309 Nam 1989 Thanh Xuân 24/5 F1BN5242 Xem tại đây
141 BN5243 Nữ 1985 Hoàng Mai 23/5   Xem tại đây
140 BN5242 Nam 1985 Hoàng Mai 23/5   Xem tại đây
139 BN5238 Nam 2002 Gia Lâm 23/5 F1BN3255  Xem tại đây
138 BN5237 Nam 2013 Hoàng Mai 23/5   Xem tại đây
137 BN5235 Nữ 1964 Thanh Xuân 23/5 F1BN4281 Xem tại đây
136 BN5224 Nam 2010 Hoàng Mai 23/5   Xem tại đây
135 BN4968 Nữ 1977 Thanh Xuân 22/5 F1BN3634 Xem tại đây
134 BN4967 Nữ 1981 Thanh Xuân 22/5 F1BN3634 Xem tại đây
133 BN4966 Nữ 1981 Thanh Xuân 22/5 F1BN3634 Xem tại đây
132 BN4964 Nam 1982 Gia Lâm 22/5 Liên quan đến ổ dịch Hải Dương Xem tại đây
131 BN4838 Nam 1997 Thạch Thất 21/5   Xem tại đây
130 BN4730 Nữ 1973 Thanh Oai 20/5 F1BN3173 Xem tại đây
129 BN4729 Nam 1976 Ba Đình 20/5 F1BN3634 Xem tại đây
128 BN4569 Nam 2007 Thanh Xuân 19/5 F1BN3633 -BN3634 Xem tại đây
127 BN4568 Nữ 1999 Thanh Xuân 19/5 F1BN4281 (K3) Xem tại đây
126 BN4566 Nam 1987 Hoàng Mai 19/5 F1BN3634 Xem tại đây
125 BN4564 Nữ 1990 Bắc Từ Liêm 19/5 F1BN4260 Xem tại đây
124 BN4563 Nam 1996 Thanh Xuân 19/5 F1BN3633 Xem tại đây
123 BN4562 Nam 1978 Hà Đông 19/5 F1BN3634 Xem tại đây
122 BN4561 Nam 1971 Đống Đa 19/5 F1BN3634 Xem tại đây
121 BN4560 Nữ 1995 Ba Đình 19/5 F1BN3634 Xem tại đây
120 BN4388 Nam 1987 Thường Tín 18/5 F1BN3677 Xem tại đây
119 BN4387 Nam 1949 Thanh Xuân 18/5 F1BN3634 Xem tại đây
118 BN4386 Nam 2018 Thanh Xuân 18/5 F1BN3634 Xem tại đây
117 BN4385 Nữ 1961 Thanh Xuân 18/5 F1BN3634 Xem tại đây
116 BN4288 Nam 2004 Thường Tín 17/5 Liên quan chùm Hưng Yên tại Thường Tín Xem tại đây
115 BN4281 Nam 1961 Thanh Xuân 17/5 Liên quan đến BVK cơ sở Tân Triều Xem tại đây
114 BN4265 Nam 1971 Thanh Xuân 16/5 F1BN3634 Xem tại đây
113 BN4263 Nữ 1985 Hoàng Mai 16/5 F1BN3634 Xem tại đây
112 BN4260 Nam 1986 Bắc Từ Liêm 17/5 F13797 Xem tại đây
111 BN4171 Nam 1961 Hà Đông 16/5 F1BN3433 Xem tại đây
110 BN4170 Nam 1978 Ba Đình 16/5 F1BN3634 Xem tại đây
109 BN3854 Nam 1960 Đan Phượng 15/5 F1BN3389 Xem  tại đây
108 BN3852 Nam 1979 Hoàng Mai 15/5 F1BN3797 Xem tại đây
107 BN3836 Nữ 1965 Thanh Xuân 14/5 F1BN3777 Xem tại đây
106 BN3797 Nam 1966 Thanh Xuân 14/5 F1BN3777 Xem tại đây
105 BN3787 Nữ 1993 Đông Anh 14/5 F1BN3022 Xem tại đây
104 BN3786 Nam 1988 Thường Tín 14/5 F1BN3677 (Hưng Yên) Xem tại  đây
103 BN3785 Nam 1994 Thường Tín 14/5 F13677 (Hưng Yên) Xem tại đây
102 BN3783 Nam 1999 Thường Tín 14/5 Công ty Sland Xem tại đây
101 BN3781 Nam 1987 Thường Tín 14/5 Công ty Sland Xem tại đây
100 BN3779 Nam 1997 Hai Bà Trưng 14/5 Chùm Bắc Ninh Xem tại đây
99 BN3777 Nữ 1942 Thanh Xuân 14/5 F1BN3633 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
98 BN3728 Nữ 1981 Hoàn Kiếm 13/5 F1BN3659 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
97 BN3727 Nam 1979 Nam Từ Liêm 13/5 F1BN3634 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
96 BN3669 Nam 1981 Hà Đông 13/5 F1BN3634 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
95 BN3674 Nam 1979 Hà Đông 13/5 F1BN3634 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
94 BN3686 Nữ 1980 Đông Anh 13/5 Chùm BVNĐ TƯ2 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
93 BN3659 Nam 1977 Hoàn Kiếm 13/5 VN160 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
92 BN3634 Nam 1977 Thanh Xuân 12/5 Liên quan đến Đà Nẵng Đã hoàn thành điều tra, truy vết
91 BN3633 Nữ 1979 Thanh Xuân 12/5 Liên quan đến Đà Nẵng Đã hoàn thành điều tra, truy vết
90 BN3624 Nữ 1953 Đống Đa 12/5 Liên quan đến K3  Đã hoàn thành điều tra, truy vết
89 BN3598 Nữ 2001 Phúc Thọ 12/5 F1BN3253 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
88 BN3596 Nam 1980 Thường Tín 12/5 F1BN3570 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
87 BN3594 Nữ 2013 Đông Anh 12/5 F1BN3022 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
86 BN3570 Nữ 1982 Thường Tín 11/5 tiếp xúc với BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
85 BN3509 Nữ 1974 Đông Anh 11/5 F1BN3022 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
84 BN3491 Nam 1953 Thanh Trì 11/5 Liên quan đến viện K cơ sở Tân Triều Đã hoàn thành điều tra, truy vết
83 BN3461 Nữ 1982 Sóc Sơn 10/5 F1BN2998 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
82 BN3456 Nữ 1990 Gia Lâm 10/5 F1BN3114 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
81 BN3432 Nam  2003 Gia Lâm 10/5 F1BN3255 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
80 BN3431 Nam 2003 Gia Lâm 10/5 F1BN3255 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
79 BN3430 Nam 2003 Gia Lâm 10/5 F1BN3255 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
78 BN3429 Nam 2003 Gia Lâm 10/5 F1BN3255 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
77 BN3428 Nam 1954 Gia Lâm 10/5 F1BN3255 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
76 BN3427 Nam 2020 Hai Bà Trưng 10/5 F13288 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
75 BN3389 Nữ 1976 Phúc Thọ 9/5 F1BN3253 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
74 BN3388 Nam 2004 Phúc Thọ 9/5 F1BN3253 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
73 BN3387 Nam 1954 Phúc Thọ 9/5 F1BN3253 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
72 BN3331 Nữ 1975 Đông Anh 9/5 F1BN3022 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
71 BN3264 Nữ 1962 Phúc Thọ 9/5 F1BN3181 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
70 BN3263 Nữ 1986 Thanh Xuân 9/5 Liên quan đến BV K Tân Triều Đã hoàn thành điều tra, truy vết
69 BN3257 Nữ 2003 Gia Lâm 9/5 Liên quan đến ổ dịch tại Bắc Ninh Đã hoàn thành điều tra, truy vết
68 BN3256 Nữ 2003 Gia Lâm 9/5 Liên quan đến ổ dịch tại Bắc Ninh Đã hoàn thành điều tra, truy vết
67 BN3255 Nam 2003 Gia Lâm 9/5 Liên quan đến ổ dịch tại Bắc Ninh Đã hoàn thành điều tra, truy vết
66 BN3254 Nữ 2003 Gia Lâm 9/5 Liên quan đến ổ dịch tại Bắc Ninh Đã hoàn thành điều tra, truy vết
65 BN3253 Nữ 1947 Phúc Thọ 9/5 F1BN3181 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
64 BN3181 Nam 1962 Phúc Thọ 8/5 Bệnh nhân điều trị tại BV K cơ sở Tân Triều đã ra viện Đã hoàn thành điều tra, truy vết
63 BN3180 Nữ 1958 Hà Đông 8/5 Đang điều trị tại khoa Gan-Mật-Tụy, BV K cơ sở Tân Triều Đã hoàn thành điều tra, truy vết
62 BN3175 Nam  1980 Hà Đông 8/5 F1BN3100 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
61 BN3174 Nữ 2015 Hà Đông 8/5 F1BN3100 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
60 BN3173 Nữ 1985 Thanh Oai 8/5 Về từ vùng dịch Mão Điền, Bắc Ninh Đã hoàn thành điều tra, truy vết
59 BN3172 Nữ 1993 Ba Đình 8/5 F1BN3092 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
58 BN3171 Nữ 1987 Phúc Thọ 8/5 Chăm người ốm tại BVNĐTƯ 2 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
57 BN3165 Nữ 1996 Đôngg Anh 6/5 F1 của các ca tại BVNĐTU2 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
56 BN3138 Nam 2007 Thường Tín 7/5 F1BN3092 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
55 BN3112 Nữ 2012 Thường Tín 7/5 F1BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
54 BN3109 Nam 1982 Thường Tín 7/5 F1BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
53 BN3108 Nữ 1985 Thường Tín 7/5 F1BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
52 BN3107 Nam 2010 Thường Tín 7/5 F1BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
51 BN3105 Nữ 1983 Thường Tín 7/5 F1BN3093 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
50 BN3104 Nữ 2020 Thường Tín 7/5 F1BN3092 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
49 BN3103 Nữ 1991 Thường Tín 7/5 F1BN3092 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
48 BN3100 Nữ 1981 Hà Đông 7/5 Liên quan đến Mão Điền Đã hoàn thành điều tra, truy vết
47 BN3093 Nam 1987 Thường Tín 6/5 F1BN3092 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
46 BN3092 Nam 1980 Thường Tín 6/5 Đi du lịch tại Đà Nẵng Đã hoàn thành điều tra, truy vết
45 BN3085 Nam 1979 Sơn Tây 6/5 Liên quan đến BVNĐ TƯ2 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
44 BN3050 Nữ 1987 Đông Anh 6/5 F1BN3022 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
43 BN3049 Nữ 1960 Sóc Sơn 6/5 F1BN3029 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
42 BN3048 Nam 2020 Sóc Sơn 6/5

F1BN3032

 

Đã hoàn thành điều tra, truy vết
41 BN3047 Nữ 1986 Sóc Sơn 6/5

F1BN3032 Nhân viên Trung tâm CSSK Hoa Sen, Vĩnh Phúc

Đã hoàn thành điều tra, truy vết
40 BN2998 Nữ 1989 Sóc Sơn 5/5 Đi cùng chuyến bay VN160 với 02 người Trung Quốc đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2 Đã hoàn thành điều tra, truy vết
39 BN Nam 1989 Bắc Từ Liêm 3/5 VN160  
38 BN2928 Nam 1994 Đông Anh 30/4 F1BN2911  
37 BN2927 Nữ 1996 Đông Anh 30/4 F1BN2911  
36 BN2911 Nam 1993 Đông Anh  29/4 F1BN2899  
1-35 BN từ 28/1-17/2            

Các tin khác
PrEP Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BS. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin