Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

Huân chương:

- Huân chương lao động hạng III của Chủ tịch nước, Về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định 1412/2006 QĐ-CTN ngày 26 tháng 12 năm 2006);

Bằng khen của Thủ tướng:

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về việc đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân;( quyết định 76/ QĐ/TTg ngày 13 tháng 01 năm 2006);

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch tiêu chảy ( quyết định số: 384/QĐ-TTg ngày 16/4/2008);

Bằng khen của Bộ Y tế:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm trên địa bàn Hà Nội; (quyết định số 384/QĐ-BYT, ngày 16/4/2008);

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế; (quyết định số 1242/QĐ-BYT, ngày 30/3/2007);

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về Công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm năm 2007 (quyết định số 5059/QĐ-BYT, ngày 20/12/2007);

Cờ thi đua của Bộ Y tế:

- Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước (quyết định số 267/QĐ-BYT, ngày 24/1/2013);

Bằng khen của UBNDTP Hà Nội:

- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội về khen thưởng đóng góp ĐH Đảng Khóa X (quyết định số: 2281/QĐ-UBND ngày 15/5/2006);

- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội về Vệ sinh an toàn Thực Phẩm ( quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 03/12/2007);

- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội đơn vị thi đua xuất sắc về việc tổng kết năm 2006 của cơ sở y tế HN ( quyết định 708/QĐ-UBND ngày 14/2/2007);

- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội về Công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm năm 2007( quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 19/12/2007);

- Bằng khen của UBNDTP Hà Nội về khen thưởng đột xuất trong công tác phục vụ tết Nhâm Thìn (quyết định số 764/QĐ-UBND, ngày 13/2/2012);

Cờ thi đua của UBNDTP Hà Nội:

- Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội Tổng kết năm 2007 vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Chính trị (quyết định số 720/QĐ-UBND, ngày 21/02/2008);

- Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội Tổng kết năm 2008 vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Chính trị (quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 17/02/2009);

- Cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội năm 2012 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Chính trị (quyết định số 662/QĐ-UBND, ngày 30/1/2013);

Của Sở Y tế Hà Nội:

- Giấy khen của SYTvề việc Thực hiện dân chủ ở cơ sở ( quyết định số 747/SYT-QĐ-TCCB ngày 8/7/2008);

- Giấy khen của SYTvề việc Người tốt việc tốt cấp ngành ( quyết định số 1784/SYT-QĐ-TCCB ngày 2/10/2009);

- Giấy khen của SYTĐã có thành tích xuất sắc trong Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội năm 2013 (quyết định số 2647/QĐ-SYT, ngày 20/11/2013)…

Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

                           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                         Địa chỉ cơ quan: - Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trụ sở chính)

                                                      - Khu Hành chính mới, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 2)

                                                      - Số 1 Ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 3)

                         Điện thoại: 02438343537           Hotline: 0949396115                Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

                         Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin