Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày xuất bản: 29/04/2021

Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được thực hiện từ ngày 01 – 31/05/2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá kiểm soát các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của An toàn vệ sinh viên”.

Để có những hoạt động thiết thực, cụ thể hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) đã triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đến 30 TTYT quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tổ chức 15 lớp tuyên truyền trực tiếp về phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh sản xuất tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp với đơn vị sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, quan trắc môi trường lao động theo đúng quy định.

Tập huấn công tác sơ cấp cứu cho các công nhân Công ty Cổ phần kim khí Thăng Long, quận Long Biên.

Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố thực hiện việc thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động, công tác quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc đối với các cơ sở có nhiều yếu tố độc hại có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

CDC Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Tháng hàng động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên website của ngành Y tế và Trung tâm, phối hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, thông điệp 5K của Bộ Y tế.

TTYT 30 quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu với UBND phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch Covid -19 và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể và thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở như tình hình an toàn của máy, thiết bị, nhà xưởng; việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy định an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; trang bị bảo hộ lao động, ý thức chấp hành của người lao động...

Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh, áp phích… hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Chử Bá Cương 

Các tin khác
Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin