Triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước năm 2021
Ngày xuất bản: 19/05/2021

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác vệ sinh phòng, chống dịch Covid -19 và hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021.

Nâng cao ý thức vệ sinh môi trường góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2021, lồng ghép với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình Sức khỏe Việt Nam với chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19”.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 tầm nhìn đến năm 2030 và Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Triển khai công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế về vệ sinh khử khuẩn, vệ sinh phòng, chống dịch. Triển khai các hoạt động truyền thông xây dựng, in ấn các tài liệu, thông điệp chủ đề “Vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19” phù hợp với từng địa phương.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh phòng, chống dịch Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt, đảm bảo thực hiện có hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.

Lam Dương

Các tin khác
Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin