Hà Nội phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái
Ngày xuất bản: 24/06/2021

Thời gian qua, Hà Nội vẫn đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong năm 2021, thành phố Hà Nội  phấn đấu duy trì tỷ số giới tính khi sinh đạt không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

 

 

Ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi Cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội cho biết, để đạt được mục tiêu này, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, dân số, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông vận động thay đổi nhận thức của người dân, phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong xã hội, vận động nam giới tham gia bình đẳng giới.

Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong xã hội, vận động nam giới, từng bước xóa bỏ tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, xây dựng và ban hành các hệ thống an sinh xã hội, trong đó ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái, giữ tỷ lệ cân đối về giới tính trong cơ cấu dân số để xã hội phát triển bền vững.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác dân số trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Theo đó, sẽ triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện công tác dân số; phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về công tác dân số.

Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, đầu tư kinh phí, nguồn lực cho công tác dân số; thực hiện các nội dung chương trình dân số và phát triển; thực hiện các đề án, kế hoạch của thành phố về công tác dân số; tập trung kiểm tra, giám sát, đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân số.

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên, chỉ tiêu sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chỉ tiêu sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, chỉ tiêu người cao tuổi được khám sức khỏe tăng thêm định kỳ năm 2021 cho các xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, thành phố phấn đấu năm 2021 giảm tỷ suất sinh thô 0,1% so với năm 2020; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2020. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tăng thêm 2%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 81%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 85%; tỷ số giới tính khi sinh không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái.

Duy Tuân

 

Các tin khác
Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin