Công đoàn ngành y tế phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng
Ngày xuất bản: 19/09/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn ngành y tế Hà Nội vừa xây dựng và ban hành kế hoạch phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành y tế Hà Nội thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng.

Mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) ngành y tế Hà Nội về văn hóa ứng xử, chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết công việc với tổ chức và công dân, gương mẫu trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
 
Về thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, Công đoàn ngành y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát động thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỹ thuật, kỷ cương hành chính.
 
Các đơn vị tích cực tuyên truyền thực hiện Chương trình số 04-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” cùng 2 bộ quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành. Đặc biệt là quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị. Xây dựng chế tài xử lý vi phạm quy tắc ứng xử, cũng như có cơ chế động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử. Đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử vào đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CBCCVCNLĐ.
 
Đối với thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, cần tập trung tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng. Đưa tiêu chí thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng vào tiêu chí đánh giá, xét khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, người lao động.
 
Công đoàn ngành y tế cũng yêu cầu các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện cuộc phát động phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng thời, công đoàn phối hợp với chính quyền bổ sung nội dung của Quy tắc ứng xử vào các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào; biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại đơn vị.

D.T (Theo Sở Y tế Hà Nội)

Các tin khác
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ cơ quan: - Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội (Trụ sở chính)

                           - Khu Hành chính mới, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Cơ sở 2)

                           - Số 1 Ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Cơ sở 3)

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin