Phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành y tế
Ngày xuất bản: 28/12/2018

Ngày 26/12, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế Hà Nội năm 2019.

Công đoàn ngành y tế yêu cầu tập trung vào việc đổi mới các phong trào thi đua tạo được khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”.Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn phong trào thi đua với thực hiện chủ đề công tác của thành phố năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Từ các phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên công đoàn, nỗ lực phấn đấu để hòan thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát hiện và biểu dương được nhiều điển hình tiên tiến.
 
Các công đoàn cơ sở cần vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thành phố Hà Nội. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XIII) về xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 
Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn có hiệu quả. Phát triển các kỹ thuật cao, chuyên khoa mũi nhọn đầu ngành; tích cực hợp tác quốc tế, liên kết đầu tư, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học và thực tiễn chuyên môn. Tích cực hỗ trợ nhân lực, chuyên môn cho tuyến dưới giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, giao tiếp, ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh. Triển khai có hiệu quả công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, đặc biệt là chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát và lan rộng trên địa bàn thành phố.
 
Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra; thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nếp sống văn minh độ thị, văn hóa công sở. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.
 
Công đoàn ngành y tế Hà Nội cũng yêu cầu các phong trào thi đua được phát động phải có chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn ngành y tế sẽ phát động thành 3 đợt trong năm 2019. Đợt 1 từ 1/1-30/4; đợt 2 từ 1/5-31/7 và đợt 3 từ 1/8-31/12 với yêu cầu các phong trào thi đua được tổ chức phải tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

 

Duy Tuân (Nguồn: Sở Y tế Hà Nội)

 

Các tin khác
Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin