Phát động phong trào thi đua trong ngành y tế Hà Nội
Ngày xuất bản: 19/12/2019

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Y tế, UBND thành phố phát động, ngày 18/12/2019, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 trong cán bộ, công nhân viên chức lao động.

Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, ngành y tế tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả và thiết thực”, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành phát động phong trào thi đua trong năm 2020 theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 1/1-30/6/2020 với chủ đề Mừng Đảng quang vinh - Mừng sinh nhật Bác. Đợt 2 là 1/7-31/12/2019 với chủ đề Chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

5 nội dung thi đua trọng tâm được Công đoàn ngành y tế Hà Nội triển khai đến các đơn vị. Cụ thể là tiếp tục vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động thi đua thực hiện hiệu quả các chủ đề công tác gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị... Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu...Thực hiện nghiêm chính sách Dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên ngành y tế.

Tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chuyên môn, nhiệm vụ phát triển. Cùng với đó là vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến - sáng tạo, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn. Song song với công tác nghiên cứu khoa học là ứng dụng khoa học và thực tiễn có hiệu quả. Phát triển các kỹ thuật cao, chuyên khoa mũi nhọn đầu ngành, tích cực hợp tác quốc tế, liên kết đầu tư,  tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới.

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị; chủ động, linh hoạt, sáng tạo, mở rộng các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh theo nhu cầu, quản lý chặt chẽ nguồn thu; mở rộng và tăng quy mô năng lực cung cấp dịch vụ; sắp xếp và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện, môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động.

Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam...Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Ông Trịnh Tố Tâm cũng cho biết, Công đoàn ngành y tế yêu cầu các công đoàn cơ sở phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành y tế phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở của Tổng Liên đoàn và chủ đề năm “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp của thành phố năm 2020. Đặc biệt là gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua trong khối bệnh viện thực hiện quy chế chuyên môn, chăm sóc, phục vụ người bệnh.

Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, nhân rộng. Song song với đó là khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, quan tấm tới đối tượng người lao động tực tiếp, tập thể nhỏ.

D.T

Các tin khác
Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

                           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                         Địa chỉ cơ quan: - Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trụ sở chính)

                                                      - Khu Hành chính mới, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 2)

                                                      - Số 1 Ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 3)

                         Điện thoại: 02438343537           Hotline: 0949396115                Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

                         Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin