Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Hà Đông cơ sở 2

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Hà Đông cơ sở 2 - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Ngày kiểm tra: 19/02/2020. Ngày có kế...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Hà Đông cơ sở 1

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Hà Đông cơ sở 1 - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Ngày kiểm tra: 19/02/2020. Ngày có kế...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Pháp Vân

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Pháp Vân - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 13/02/2020. Ngày có kết quả xé...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Trạm cấp nước Kiêu Kỵ

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Trạm cấp nước Kiêu Kỵ - Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Ngày kiểm tra: 14/02/2020. Ngày có kết qu...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Trạm cấp nước Ngọc Thụy

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Trạm cấp nước Ngọc Thụy - Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Ngày kiểm tra: 13/02/2020. Ngày có kết ...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Tương Mai

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Tương Mai - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 13/02/2020. Ngày có kết quả x...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Yên Phụ

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Yên Phụ - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 11/02/2020. Ngày có kết quả xét...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 11/02/2020. Ngày có kết quả...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Mai Dịch

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Mai Dịch - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 10/02/2020. Ngày có kết quả xé...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Cáo Đỉnh

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Cáo Đỉnh - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 10/02/2020. Ngày có kết quả xé...

Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin