Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đông Anh

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đông Anh - Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Ngày kiểm tra: 10/02/20...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm - Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Ngày kiểm tra: 11/02/2020. Ngày c...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Gia Lâm

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Gia Lâm - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 11/02/2020. Ngày có kết quả xét...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống - Công ty Cổ phần Nước mặt Sông Đuống . Ngày kiểm tra: 07/01/2020. Ngày có k...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Ngọc Hà

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Ngọc Hà - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 08/01/2020. Ngày có kết quả xét...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Bắc Thăng Long

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Bắc Thăng Long - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội. Ngày kiểm tra: 06/01/2020. Ngày có kết ...

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch tại Nhà máy nước Sông Đà

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Ngoại kiểm) tại Nhà máy nước Sông Đà - Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà. Ngày kiểm tra: 06/01/2020. Ngày có kết ...

Bản đồ Covid-19 Hà Nội Kiểm dịch YTQT Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động PrEP

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: ThS.BSCKII. Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Trung tâm

Địa chỉ cơ quan: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  

ĐT: 024 3 8343537                     Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn

ĐT tư vấn tiêm chủng: 0243 903 5688   

ĐT phòng nhận mẫu xét nghiệm nước và thực phẩm: 0243 773 0178           

Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội khi phát hành lại thông tin