Cần tiếp tục tập trung phát triển y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại
Ngày xuất bản: 10/07/2020

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc triển khai phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại thành phố Hà Nội đến năm 2030 nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, đến năm 2025, xây dựng và kiện toàn 100% bệnh viện y học cổ truyền theo hướng bệnh viện đa khoa y học cổ truyền; 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 98% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã có bộ phận y, dược cổ truyền do thầy thuốc y, dược cổ truyền của trạm y tế phụ trách. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng và kiện toàn 100% bệnh viện y học cổ truyền theo hướng bệnh viện đa khoa y học cổ truyền; 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 100% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã có bộ phận y, dược cổ truyền do thầy thuốc y, dược cổ truyền của trạm y tế phụ trách.

Đến năm 2025 triển khai công tác khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền tại tuyến thành phố phấn đấu đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 30% tỷ lệ người bệnh được khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền. Đến năm 2030, tuyến thành phố đạt 25%, tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40% chỉ tiêu khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc bằng y học cổ truyền.

Đối với công tác hiện đại hóa y, dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại phấn đấu đến năm 2025 có 90% bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn các hạng bệnh viện đã quy định. Đến năm 2030, có 100% bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn các hạng bệnh viện đã quy định.

Đến năm 2025, việc tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%, đáp ứng nhu cầu về dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu đảm bảo chất lượng cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền.

Tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn, chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị. Khuyến khích phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của Hội Đông y, Hội Châm cứu và các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y học cổ truyền, chuẩn hóa trình độ chuyên môn đội ngũ lương y, lương dược.

Đối với thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, 100% bệnh viện đa khoa y học cổ truyền được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh; 50% các bệnh viện y học cổ truyền tuyến thành phố được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm y học cổ truyền, thuốc dược liệu. Các thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền sản xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phố được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Đến năm 2030, 100% bệnh viện y học cổ truyền tuyến thành phố được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm y học cổ truyền, thuốc dược liệu.

Các thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền sản xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phố được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100%; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa y học cổ truyền với y học hiện đại.

Việc tập trung phát triển y, dược cổ truyền song song với đó là kết hợp với y học hiện đại trong tình hình mới là vô cùng quan trọng, cùng với đó cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân hiểu đúng về những bài thuốc điều trị y dược cổ truyền, những thành tựu y dược cổ truyền, hiệu quả từ các bài thuốc dân gian mang lại đối với sức khỏe của người dân trong giai đoạn hiện nay.

Duy Tuân


 

 

Các tin khác
Dịch vụ viêm chủng Dịch vụ xét nghiệm Dịch vụ khử trùng Quan trắc môi trường Khám sức khỏe người lao động Kiểm dịch y tế quốc tế Dịch vụ trực tuyến

                           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                         Địa chỉ cơ quan: - Số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Trụ sở chính)

                                                      - Khu Hành chính mới, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 2)

                                                      - Số 1 Ngõ 2, đường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Cơ sở 3)

                         Điện thoại: 02438343537           Hotline: 0949396115                Email: ttksbt_soyt@hanoi.gov.vn               

                         Ghi rõ nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi phát hành lại thông tin